zvířata produktové řady
 CZ | EN | DE

Nejčastější dýchací problémy u koní

Během zimního období kolem nás spousta lidí smrká, kašle, kýchá, bacily lítají všude kolem nás. Nejinak je tomu i u koní, pro ně jsou onemocnění dýchacích cest neméně nepříjemná. Proti některým lze koně chránit očkováním, proti jiným nezbývá než bojovat preventivně. Jelikož je problematika onemocnění dýchacích cest poměrně rozsáhlá, zaměříme se v tomto článku na infekční onemocnění dýchacích cest (chřipka koní) a chronické problémy (RAO), které naše koně trápí nejčastěji.


Chřipka koní

Běžnou respirační infekcí u koní je chřipka. Chřipku koní způsobují dva typy virů chřipky A – H7N7 a H3N8, které patří do skupiny orthomyxovirů. U vnímavých zvířat vyvolávají horečku, kašel a hlenohnisavý výtok z nozder. U očkovaných zvířat mohou některé klinické příznaky chybět a infikovaní vakcinovaní koně mohou virus šířit dál. Typické je rychlé šíření viru v populaci vnímavých zvířat. Onemocnění je endemické v mnoha zemích s podstatnou populací koní. Pouze Nový Zéland, Austrálie a Island jsou označované za prosté chřipky koní. Virus se šíří kapénkovou infekcí přímým kontaktem s nakaženým zvířetem – nejčastěji k tomu dojde při hromadných akcích, jako jsou závody, svody, výstavy apod. Po infekci se klinické příznaky objeví nejčastěji do 24 hodin..

AAEP (American Association of Equine Practitioners) uvádí faktory, které spojuje s vyšším rizikem infekce:
• Koně ve věku 1 – 5 let jsou k infekci nejvnímavější, nicméně poslední studie evidují i vyšší procento infikovaných koní ve věku 6 – 10 let a u koní vakcinovaných v průběhu předchozích 12 měsíců. Zejména pokud v koňské populaci koluje antigenně odlišný kmen, než je kmen vakcinační.
• Nízké koncentrace specifických protilátek v séru a nebo nesoulad mezi protilátkou a virem představují vyšší riziko nakažení. Důležitou roli hraje i slizniční imunita dýchacích cest, kterou je ale obtížné kvantifikovat.
• Častý kontakt s velkým počtem koní představuje riziko, jelikož virus se šíří mezi koňmi pomocí aerosolových kapének, onemocnění je vysoce nakažlivé a rychle se šíří v populaci. Závažnost klinických příznaků pak závisí na úrovni imunity daného jedince. U koní částečně imunních se rozvíjí onemocnění subklinicky a tato zvířata slouží jako bacilonosiči. Po přirozené infekci se u koně vyvíjí přirozená imunita proti další infekci, která přetrvává asi 1 rok. Postvakcinační imunita při použití inaktivované vakcíny je krátkodobější, takže i vakcinovaní koně se mohou nakazit a přenášet virus na další koně. Tím pomáhají udržovat virus v koňské populaci.

Léčba koňské chřipky je postavena na podpůrné terapii a klidovém režimu. Nejprve je potřeba nakaženého koně ihned izolovat od ostatních koní pro vysoké riziko přenosu infekce na další koně. Terapie zahrnuje tlumení horečky podáním vhodných protizánětlivých léků (většinou nesteroidní antiflogistika) a rehydrataci podáváním tekutin nitrožilně (pokud koně odmítají pít nebo v případě dehydratace způsobené déletrvající horečkou). V případě sekundární bakteriální infekce se nasazují vhodné antimikrobiální léky (ideálně vybrané na základě stanovení citlivosti přítomných bakterií).

Po proběhlé infekci trvá dýchacímu aparátu 1 – 2 měsíce, než se plně zotaví. Existuje obecná poučka, že za každý den, kdy má kůň zvýšenou teplotu, bychom mu měli dopřát 1 týden na zotavení (5 dní horečky se tedy rovná 5 týdnům klidového režimu). Toto opatření zajistí plnou regeneraci tkání a zamezí trvalému poškození plic.

Nejúčinnější prevencí je očkování, u ohroženějších koní je vhodnější přeočkování 2x ročně (jde zejména o koně, kteří často cestují a dostávají se tak do kontaktu s velkým počtem cizích koní). Dle informací OIE došlo v Evropě v roce 2016 k poklesu počtu infikovaných koní v porovnání s předchozím rokem (OIE Expert Surveillance Panel). Infekce propukly ve Velké Británii (7 lokalit), Švédsku (1 potvrzený případ) a Irsku (2 lokality) a většina z nakažených koní nebyla očkována nebo měla nejasnou vakcinační historii. Z těchto případů tedy vyplývá, že očkování koní má smysl, i když ne vždy jsou ve vakcínách aktuální chřipkové kmeny. Je zde pravděpodobně patrná i zkřížená imunita mezi jednotlivými kmeny viru a není tedy nutné vždy očkovat tím nejaktuálnějším kmenem, který momentálně koluje v populaci koní. Pokud jsou dostupné, je vždy lepší zvolit vakcínu, která obsahuje kmeny viru chřipky ne starší než 10 let.


RAO - Rekurentní obstrukce dýchacích cest

RAO je onemocnění dolních cest dýchacích, které je pravděpodobně alergického původu. Klinické příznaky zahrnují kašel, výtok z nozder, dušnost různého stupně a pokles výkonnosti. Tyto příznaky se objevují, pokud kůň vdechuje organický prach. Většinou se objeví, pokud koně umístíme do stáje, kde je nastláno prašnou slámou nebo je krmený nekvalitním prašným senem. Organický prach (obsahující často spory plísní, roztoče, pyly) způsobuje neutrofilní zánět v dýchacích cestách, což má za následek zvýšenou produkci hlenu a zúžení dýchacích cest.

Objevuje se nejčastěji u koní starších 5 let. Toto onemocnění má některé charakteristiky společné s onemocněním lidí zvaným COPD (chronické obstrukční plicní onemocnění), ale je zde jeden zásadní rozdíl – u lidí je obstrukce dýchacích cest nevratný stav, kdežto u koní je tento stav reverzibilní (Robinson, 2006). Právě z tohoto důvodu bylo dřívější označení COPD u koní nahrazeno termínem RAO, které lépe popisuje toto onemocnění.

Onemocnění je výsledkem imunitní odpovědi na inhalované antigeny a roli v ní hraje hypersenzitivní reakce I. (řízena IgE protilátkami) a III. typu (založena na tvorbě komplexů protilátky a antigenu) (Moran a Folch, 2011). Podle řady studií byla prokázána vyšší hladina IgE protilátek v dýchacích cestách u koní trpící RAO v porovnání se zdravými zvířaty, nicméně v krvi byly hladiny IgE protilátek u obou skupin podobné. Jiné studie naopak vylučují zapojení IgE v patogenezi onemocnění (Moran a Folch, 2011).

Ve stěně dýchacích cest dochází k neutrofilnímu zánětu (což je považováno za důkaz probíhající hypersenzitivní reakce III. typu), který je výsledkem tvorby komplexů antigen-protilátka (Moran a Folch, 2011). Imunitní reakce je modulována také T lymfocyty díky produkci prozánětlivých cytokinů (Kleiber a kol., 2005). Dosud ale není přesně známo, které další imunitní buňky a cytokiny hrají v onemocnění roli, vědecké studie se v tomto směru rozchází a jejich výsledky jsou nejednoznačné a někdy i kontroverzní.

RAO se vyskytuje u dospělých koní a je typické obstrukcí dýchacích cest po vystavení prašnému prostředí. Tuto obstrukci je možné zvrátit umístěním koně do bezprašného prostředí a podáváním bronchodilatancií. Hlavní příčinou obstrukce dýchacích cest je totiž spasmus bronchů spolu s akumulací hlenu a zánětlivých buněk uvnitř dýchacích cest.

V rámci terapie je nejprve potřeba snížit vystavení koně prašnému prostředí – poskytnout koni pobyt venku, vlhčit seno a snížit prašnost ve stáji přechodem na jiný typ podestýlky. Koni se většinou podávají kortikosteroidy, bronchodilatancia (rozšiřují dýchací cesty, a tak koni usnadňují dýchání) a mukolytika (podporují evakuaci hlenu z dýchacích cest). Kortikosteroidy lze podávat jak perorálně s krmivem/injekčně, tak i inhalačně. Inhalační aplikace má své výhody, a to zejména snížení systémových účinků a potřeba nižších dávek. Nevýhodou může být pomalejší nástup účinku, o něco nižší účinnost a potřeba mít k dispozici inhalační masku pro koně. Nicméně pro dlouhodobou terapii chronických případů se zdají být vhodnou volbou.

Pro podporu dýchacích cest po proběhlém akutním onemocnění nebo preventivně v rizikových obdobích (v případě chronických potíží) lze podávat také bylinky, které pozitivně působí na stav dýchacích cest a podporují fungování imunitního systému. V NUTRINU jsme pro vaše koně namíchali originální směs bylinek, které se postarají o to, aby se vašim koním lépe dýchalo. Jejich sílu jsme využili při vývoji našeho krmiva NUTRIN EQUINE BRONCHO.Jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata) obsahuje glykosidy, slizy, vitamín C, třísloviny a vyšší množství zinku a draslíku. Tradičně se používá při zánětech horních cest dýchacích (odhleňuje a posiluje organismus).
Proskurník lékařský (Althaea officinalis) obsahuje velké množství slizových látek, díky čemuž mírní podráždění sliznice dýchacích cest při kašli a usnadňuje vykašlávání. Pomáhá také pročistit dýchací cesty po proběhlém onemocnění a uvádí se i jeho protizánětlivé účinky.
Podběl lékařský (Tussilago farfara) usnadňuje vykašlávání a mírní podráždění sliznice dýchacích cest. Rostlina obsahuje zejména sliz, ale také karotenoidy, silice, inulin, tanin a další látky.
Heřmánek pravý (Matricaria chamomilla) je tradiční bylinkou na uvolnění a zklidnění, uvádí se, že pomáhá tišit křeče (díky obsahu apigeninu) a působí antisepticky a protizánětlivě. Také ulevuje od bolesti, u lidí pomáhá při astmatu a navozuje celkové uklidnění.
Mateřídouška (Thymus sp.) se často využívá při kašli, zánětech dýchacích cest a má i antiseptické účinky. Pomáhá také při chřipce a astmatických potížích.
Česnek (Allium sp.) zlepšuje celkový zdravotní stav a má antiseptický a protizánětlivý účinek. Obsahuje velké množství manganu, selenu, vitamínu C a B6 a antioxidantů. Posiluje imunitní systém a pomáhá bojovat při nachlazení a pomáhá při detoxikaci těla.
Šípky (plody růže šípkové, Rosa canina) zlepšují obranyschopnost organismu před infekcemi díky vysokému obsahu vitamínu C, obsahují také vyšší množství biotinu a dalších vitamínů.Autor: MVDr. Zuzana Zápalková, NUTRIN s.r.o.
Literatura:
• Kleiber a kol. (2005): Cytokine profiles of peripheral blood and airway CD4 and CD8 T lymphocytes in horses with recurrent airway obstruction. Veterinary Immunology and Immunopathology 104: 91-97
• Moran a Folch (2011): Recurrent airway obstruction in horses – an allergic inflammation: a review. Veterinarni Medicina. 56 (1): 1-13
• Robinson (2006): COPD, RAO, heaves, IAD: Sorting out the phenotypes of chronic airway disease in the horse. Proceedings of the annual meetings of The American College of Veterinary Pathologists, and The American Society for Veterinary Clinical Pathology. Tucson, Arizona 2006.Zboží bylo přidáno do košíku
 Pokračovat v nákupu

Dokončit objednávku 

Máte dotaz k tomuto zboží?
Napište nám:

 Odeslat

Zavřít