zvířata produktové řady
 CZ | EN | DE

Zásady ochrany osobních údajů

Správce osobních údajů
1. Vaše osobní údaje zpracovává NUTRIN s.r.o., IČO: 25292561, se sídlem Zastavilka 60, 518 01 Dobruška, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. C 13579 („my“), která je i správcem vašich osobních údajů.
2. Tyto zásady jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o obecném nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a najdete v nich informace, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, proč a jak s nimi pracujeme a jak dlouho je budeme uchovávat. Týká se to jak našich zákazníků, tak i uživatelů webových stránek www.nutrin.cz (dále jen „webové stránky“).

Jaké osobní údaje zpracováváme
1. Některé z vašich osobních údajů jsou nezbytné k řádnému plnění smlouvy a objednávání našeho zboží. Jedná se o tyto vaše údaje:
   • jméno a příjmení,
   • fakturační či doručovací adresa,
   • telefonní číslo a e-mail,
   • informace týkající se vaší návštěvy webových stránek (IP adresa, typ zařízení, cookies, délka připojení apod.),
   • přihlašovací údaje k vašemu uživatelskému účtu.
2. Vaše osobní údaje zpracováváme také v rozsahu zboží, které jste si od nás objednali, naší vzájemné komunikace a dalších podrobností ohledně smlouvy uzavřené mezi námi.
3. Pro fungování webových stránek využíváme cookies. Veškeré informace o cookies naleznete níže v těchto zásadách.
4. Pokud jste se stali naším zákazníkem, můžeme vám posílat obchodní sdělení po dobu 3 let od vašeho posledního nákupu, pokud jejich zasílání neodmítnete proklikem přímo v newsletteru nebo zasláním e-mailu na obchod@nutrin.cz. Umožňuje nám to náš oprávněný zájem.

Právní základ zpracování osobních údajů
1. Vaše osobní údaje zpracováváme z několika důvodů. Každý z těchto důvodů musí být podložen i právním základem zpracování. U nás jsou to tyto:
a) Plnění smlouvy nebo přijetí opatření před uzavřením smlouvy: Osobní údaje z tohoto důvodu zpracováváme proto, abychom vám mohli dodat zboží, které jste si u nás zakoupili, a abychom vás mohli kontaktovat a komunikovat s vámi ohledně objednávky i smlouvy.
b) Náš oprávněný zájem: Vaše osobní údaje zpracováváme i proto, že nám tak umožňuje náš oprávněný zájem. Díky tomu můžeme nabídku pro vás přizpůsobovat vašim potřebám nebo můžeme podniknout příslušné kroky při výkonu nebo obhajobě našich právních nároků.
c) Je to naše povinnost: Vaše osobní údaje zpracováváme i proto, že nám tak nařizuje zákon. Například podle zákona o účetnictví jsme povinni uchovávat daňové doklady – faktury, na kterých mohou být vaše osobní údaje.
d) Váš souhlas: Souhlas udělujete například pro účely vedení uživatelského účtu, jak je uvedeno níže. Souhlas máte právo kdykoliv odvolat, a to e-mailem na obchod@nutrin.cz. Ani po uplynutí doby, pro kterou jste se zpracováním vašich osobních údajů souhlasili nebo v případě odvolání souhlasu nejsme ale povinni smazat všechny vaše osobní údaje. Můžeme si ponechat ty, u kterých to umožnuje náš oprávněný zájem nebo přikazuje zákon. Pokud souhlas odvoláte, nemá to vliv na zákonnost zpracování osobních údajů před jeho odvoláním.

Souhlas se zpracováním osobních údajů (založení uživatelského účtu)
1. Pokud si na webových stránkách založíte uživatelský účet, udělujete nám tímto dobrovolně a svobodně souhlas se zpracováním osobních údajů (jméno a příjmení, fakturační či doručovací údaje, e-mail a telefon), které slouží k registraci a následnému vedení uživatelského účtu.
2. Díky uživatelskému účtu máte přístup ke svým objednávkám a můžete tak urychlit příští objednávku.
3. Údaje budeme zpracovávat po dobu vedení vašeho uživatelského účtu, nejdéle však 3 roky od vašeho posledního přihlášení, pokud uživatelský účet nebudete aktivně využívat.
4. Souhlas s tímto zpracováním můžete kdykoliv odvolat podle výše uvedeného postupu.

Doba uchování osobních údajů
1. Pokud s vámi uzavíráme smlouvu, uchováváme vaše osobní údaje po delší dobu než pouze po dobu trvání naší spolupráce do doby dodání zboží. Například z důvodů odstoupení od smlouvy, reklamací, uplatňování nároků na náhradu škody a dalších.
2. Podle právních předpisů, které upravují účetnictví, jsme povinni uchovávat daňové doklady po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se dané plnění uskutečnilo. Proto nemůžeme vaše osobní údaje smazat hned po odeslání zboží nebo vypršení reklamační lhůty.
3. Vaše osobní údaje však vždy zpracováváme pouze po nezbytnou dobu a v přiměřeném rozsahu. Doba uchování vašich konkrétních osobních údajů je pak určena dle následujících pravidel:
   • po dobu trvání smlouvy mezi námi;
   • po dobu nezbytně nutnou k ochraně našich práv a po dobu nezbytně nutnou k určení, výkonu nebo obhajobě právních nároků (až 4 roky);
   • po dobu trvání našich případných dalších oprávněných zájmů (až 4 roky);
   • po dobu určenou právními předpisy (až 10 let).

Cookies
1. Pro fungování webových stránek využíváme cookies, které dokážou zaznamenat určité specifické informace z vašich návštěv na webových stránkách. Cookies dělíme na nutné a analytické (slouží k provozu, analýze a vylepšování webových stránek a je tedy naším oprávněným zájmem je používat) a marketingové (ty však nepoužíváme).
2. Zpracováváme takto tyto osobní údaje: cookies a IP adresu vašeho počítače.
3. I když s pomocí cookies nemůžeme přímo identifikovat konkrétního člověka, může se sběr cookies považovat za zpracování osobních údajů návštěvníků. Zmíněné cookies používáme na základě našeho oprávněného zájmu a cookies.
4. Webové stránky můžete používat i v režimu, který neumožňuje cookies užívat, a my tedy nebudeme moci sbírat údaje o vašem chování na webových stránkách. Tento režim si můžete nastavit v rámci vašeho internetového prohlížeče, anebo můžete proti takovému sběru na základě našeho oprávněného zájmu vznést námitku dle čl. 21 GDPR. Tuto námitku je možné vznést zasláním na naši kontaktní adresu obchod@nutrin.cz. My pak námitku bezodkladně, ale nejpozději do jednoho měsíce od obdržení, vyhodnotíme.
5. Jaké cookies využíváme?
CookiesProč je využívámeZa jak dlouho je smažeme?
_ga

_gid
_ga a _gid přiřadí každému návštěvníkovi našich webových stránek náhodný identifikátor, díky kterému můžeme měřit návštěvnost našich webových stránek, vytvářet statistiky týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na našich webových stránkách.
2 roky

24 hodin
deviceDevice využíváme k rozlišení zařízení2 roky
mlctrfv, mlctrG*, mlctrS*, mlctrhcmlctrfv, mlctrG*, mlctrS*, mlctrhc využíváme k detekci nových zákazníků, oslovení.2 roky
Zpracovatelé osobních údajů
1. Vaše osobní údaje předáváme ještě následujícím zpracovatelům osobních údajů:
• služba Google Analytics, provozovaná společností Google Inc. se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA,
• poskytovatel marketingových služeb, společnost ACOMWARE s.r.o. se sídlem Praha 4, Budějovická 778/3, PSČ 140 00,
• poskytovatel softwarového řešení IBM Marketing Cloud, provozovaný společností IBM Ireland Product Distribution Limited se sídlem Dublin 4, D04NP20 Ireland,
• poskytovatel informačního systému Helios, společnost Asseco Solution, a.s. se sídlem Zelený pruh 1560/99, 140 02 Praha 4,
• správce webu, společnost Netinvent Studio, s.r.o. se sídlem Piletická 486, 503 41 Hradec Králové,
• poskytovatel marketingových služeb, Ing. Hana Machová, IČ: 87391139 se sídlem Duhová 256, 547 01 Náchod.
2. Vaše osobní údaje můžeme také předat orgánům veřejné moci, pokud to bude v našem zájmu nebo pokud nás o to požádají.

Jaká máte práva
1. Můžete po nás požadovat, abychom vám sdělili, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, a pokud nás o to požádáte, musíme vám k nim umožnit i přístup.
2. Můžete po nás požadovat opravu nesprávných údajů nebo doplnění údajů neúplných.
3. Za určitých podmínek jsme také povinni vymazat vaše osobní údaje nebo omezit jejich zpracování, pokud nás o to požádáte.
4. Pokud máte podezření, že dochází k nezákonnému zpracování vašich osobních údajů, máte možnost podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
5. Kromě toho máte i právo podat námitku v případě, že vaše osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu. Tuto námitku je možné vznést zasláním na naši kontaktní adresu anebo na e-mail obchod@nutrin.cz. My ji pak nejpozději do jednoho měsíce od obdržení vyhodnotíme.
6. Pokud by vás zajímalo, jaké informace o vás ukládáme na základě komunikace, objednávek nebo registrací, které jste nám poskytli, můžete nás požádat o takové sdělení online v sekci Transparentní přístup k osobním údajům.
7. Máte-li jakékoliv další otázky týkající se zpracování vašich osobních údajů, kdykoliv nám napište na obchod@nutrin.cz a my vám co nejdříve odpovíme.


Zboží bylo přidáno do košíku
 Pokračovat v nákupu

Dokončit objednávku 

Máte dotaz k tomuto zboží?
Napište nám:

 Odeslat

Zavřít